Ta strona używa plików cookies.

Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA przyjmuje do wydania publikacje:

 • naukowe monografie, habilitacje, rozprawy doktorskie, podręczniki dla studentów i uczniów z zakresu muzykologii oraz publikacje nutowe, np. partytury

Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej. Po uzyskaniu zgody plik zostaje poddany recenzji polegającej na uzyskaniu dwóch niezależnych opinii sporządzonych w systemie double blind review1Pozytywne opinie kwalifikują plik do uruchomienia dalszych etapów procesu wydawniczego:

  1. Redakcja językowa (obejmująca sprawdzenie pliku pod kątem błędów językowych, stylistycznych, gramatycznych we współpracy z Autorem tekstu)
  2. Łamanie tekstu (nadanie szaty graficznej, utworzenie layoutu publikacji)
  3. Korekta językowa, wraz z jednocześnie przeprowadzaną korektą autorską oraz korektą techniczną, naniesienie zmian oraz rewizja
  4. Przygotowanie strony redakcyjnej oraz projektu okładki
  5. Druk i oprawa  (wydawnictwo posiada własną drukarnię, co znacznie skraca czas oczekiwania na publikacje)

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres e-mail: poczta@polihymnia.pl

Materiały niewykorzystane przez Wydawnictwo nie podlegają zwrotowi.

Zarówno autor, jak i recenzent, specjalista w danej dziedzinie, pozostają dla siebie anonimowi. Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce naukowej, z której pochodzi autor. Recenzja ma formę pisemną i jej treść może być udostępniana autorowi. Recenzent może: odrzucić tekst, zakwalifikować bez zastrzeżeń, zakwalifikować warunkowo (co wiąże się z dokonaniem przez autora poprawek zasugerowanych w recenzji).