kontakt: ul. Deszczowa 19, 20-832 LUBLIN   tel.:516-274-336, 81-746-97-17   marketing@polihymnia.pl poczta@polihymnia.pl   274485

Twój koszyk jest pusty

logowanie | rejestracja

Wyszukiwarka


zaawansowane >>>

Producenci

Menu

- 01. NOWOŚCI WYDAWNICZE (110)
- 02. WYPRZEDAŻ (54)
- 03. ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE (0)
- 04. Muzyka (717)
- 05. Literatura religijna (206)
- 06. Literatura piękna (188)
- 07. Historia i biografie (98)
- 08. Nauki spoleczne (54)
- 09. Technika, informatyka (11)
- 10. Zwyczaje, sprawy praktyczne (22)
- 11. Dla dzieci (60)
- 12. Na wesoło (19)
- 13. Słowniki, encyklopedie (16)
- 14. Albumy (15)
- 15. Lubliniana (44)
- 16. "Awangarda Lubelska" (1)
- 17. Wypożyczalnia nut (4)
- 18. Artykuły papiernicze (2)
- 19. Prawo (6)
- 20. Naklejki magnetyczne na samochody (1)
- 21. Monografie naukowe (14)
- 22. Sport (5)
- BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO POLIHYMNIA (1)

Pobierz cennik

użytkowników online: 4
zalogowanych: 0

liczba odsłon: 4511233

Drogi Kliencie,
bardzo cenimy naszą współpracę i szanujemy Twoje dane osobowe. Zapewniamy, że nie musisz się martwić o ich bezpieczeństwo. Aby jeszcze lepiej i mocniej chronić Twoje dane, wdrożyliśmy przepisy RODO.

W związku ze zmieniającym się prawem, chcielibyśmy wyjaśnić, w jakim celu i na jakich zasadach mogą być przez nas przetwarzane Twoje dane osobowe i jakie prawa Ci przysługują.
 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”).


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Wydawnictwo
Muzyczne POLIHYMNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin, NIP 712-015-11-13, REGON 430007064, KRS 0000249108

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email:
rodo@polihymnia.pl

Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej
www.polihymnia.pl.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu przewidzianym Rozporządzeniem, mającym przede wszystkim związek z naszymi relacjami biznesowymi, tj.:
a) w celu niezbędnym do realizacji umowy,
b) oferowania naszych produktów lub usług,
c) marketingu i reklamy,
d) podejmowania działań w celu utrzymania relacji handlowych,
e) niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).

Dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, przetwarzane są przez nas na jednej lub kilku z niżej wymienionych podstaw prawnych, wynikających z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:

 • uzasadnionego prawnie interesu,

 • Twojej zgody, gdy jest wymagana,

 • wynikającej z wymogów lub odpowiedniego zezwolenia prawa.


Przetwarzamy dane osobowe, które mają związek z nawiązaniem i utrzymaniem relacji handlowych, a także z informowaniem o naszych produktach i usługach, jak: imię, nazwisko, nazwa Twojej firmy lub nazwa Twojego pracodawcy, adres email, numer telefonu, adresy do dostaw produktów, numer NIP, a także inne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa lub objęte zostały Twoją zgodą.
 
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to przepis prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • pracownicy Administratora,

 • podmioty współpracujące Administratorem (na podstawie umów powierzenia),

 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przenoszenia Twoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z POLIHYMNIA drogą e-mailową pod adresem rodo@polihymnia.pl oraz wyraźnie określić treść żądania.

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres uzasadniony celem któr
y ma związek z nawiązaniem i utrzymaniem relacji handlowych. Okres przetwarzania danych ma często związek z przepisami o przedawnieniu roszczeń. 

Kontakt | Lokalizacja | O firmie | Z historii wyd. | ebooki | Projekty UE | RODO | Procedura wydawnicza | Procedura recenzji

Profesjonalne sklepy internetowe Shoper.pl